top of page
xBlack-Dash.png.pagespeed.ic.BrrAxPwUyt.png

Cùng khám phá Dashboard mẫu của BIVC nhé!

Customer Service Performance

Chức năng

Dashboard được dùng để đo lường hiệu suất chăm sóc khách hàng của trang web thương mại điện tử ở mức độ tổng quan nhất

Key Performance Indicator được theo dõi

  • Điểm chất lượng sản phẩm

  • Điểm chất lượng dịch vụ

  • Tỷ lệ đánh giá của khách hàng theo từng thang điểm

  • Tỷ lệ khách hàng hài lòng

  • Tỷ lệ hài lòng theo từng loại dịch vụ

Order online

 

We will email you!

bottom of page