top of page

Khái niệm về Business Intelligence

Business Intelligence (BI) là một tập hợp các lý thuyết, phương pháp, kiến trúc và công nghệ biến dữ liệu thô thành thông tin có ý nghĩa và hữu ích cho mục đích kinh doanh.Phục vụ cho việc ra quyết định của các cấp quản lý.


Hình: mô phỏng mô hình hệ thống BI


Trong doanh nghiệp hiện nay, nguồn dữ liệu được lưu trữ ở cơ sở dữ liệu của rất nhiều hệ thống như ERP, CRM, SCM, HRM, vv. Ngoài ra một lượng dữ liệu lớn (Big Data) ở bên ngoài doanh nghiệp như dữ liệu của các cơ quan thống kê, dữ liệu của Google, vv


Để xây dựng được một hệ thống BI hoàn chỉnh thì doanh nghiệp cần đội ngũ kỹ thuật để xây dựng hạ tầng về Datawarehouse, Data Marts để phục vụ cho mục đích phân tích dữ liệu nhằm đưa ra các chiến lược cải thiện doanh thu hoặc chi phí.


Cuối cùng là ở lớp người dùng của các phòng ban sẽ sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như Google Studio, Power BI, Tableau để xây dựng các Dashboards, Reports trực quan hóa dữ liệu để trả lời cho những câu hỏi của ban lãnh đạo nhằm đưa ra những quyết định kịp thời và chính xác cho doanh nghiệp.

5 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page