top of page

Những báo cáo tài chính quan trọng

Báo cáo tài chính vô cùng quan trọng đối với việc quản trị giúp chủ doanh nghiệp có được góc nhìn về tình hình tài chính của doanh nghiệp cả theo phương diện thời điểm và khoảng thời gian.Dưới đây là top 5 báo cáo tài chính có mức độ quan trọng cao trong hệ thống báo cáo:

1) Bảng cân đối kế toán - Balance Sheet

2) Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh - Profit and Loss Statement

3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Cashflow Statement

4) Báo cáo tuổi nợ - Aging Report

5) Báo cáo tuổi hàng tồn kho - Inventory Aging


0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page