top of page
Digital Chronometer

Power BI cho người mới

Beginner

3,000,000 VND

Khóa học Power BI của chúng tôi được thiết kế dành riêng cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về Power BI cũng như Business Intelligence. Chương trình được thiết kế theo các buổi học từ cơ bản đến chuyên sâu giúp các bạn có thể nắm bắt được những kiến thức tổng quan về Business Intelligence cũng như Ứng dụng của Power BI trong việc trực quan và phân tích dữ liệu.

Thông tin khóa học:

Cấp độ

Thời lượng

Khai giảng

Hình thức học

Mới bắt đầu 

+16h

Hằng tháng

Online

Thời gian

Sắp xếp

Giảng viên

PowerBITraining

+ 10 Năm kinh nghiệm

MCT

+ 10 Dự án Power BI

Anh Đồng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tư vấn CNTT. Anh đã từng làm việc cho những hãng tư vấn hàng đầu thế giới như EY, KPMG. 

Buổi 1 - Tổng quan

Giới thiệu về Business Intelligence

Phương pháp luận thực hiện các dự án về Business Intelligence

Giới thiệu về Power BI ứng dụng trong Business Intelligence

Các bước xây dựng Dashboard

Cài đặt Power BI Desktop

Các khái niệm cơ bản

Trích xuất dữ liệu từ SQL

Trích xuất dữ liệu từ Web

Trích xuất dữ liệu từ Excel

Import và Direct Query

Lên lịch cập nhật dữ liệu

Buổi 2 - Xử lý và trực quan dữ liệu

Quản lý Relationship trong Data Model

Xử lý dữ liệu với Edit Query

Tạo Calculated Column

Tạo Calculated Table

Tạo Measures

Area Charts

Bar Charts

Clustered Column Charts

Combo Charts

Doughnut charts

Funnel Charts

Gauge Charts

Line Charts

Pie Charts

Scatter charts

Buổi 3 - DAX

Aggregation functions

Date and Time functions

Filter functions

Information functions

Logical functions

Math and Trig functions

Statistical functions

Table manipulation functions

Text functions

Time Intelligence functions

Buổi 4 - Tổng kết và bài tập

Power BI Service

Phần biệt Power BI Service và Power BI Desktop

Upload báo cáo từ Power BI Desktop lên Power BI Service

Workplace và App

Power BI ứng dụng trong doanh nghiệp (Case Study)

Xây dựng Dashboard theo dữ liệu mẫu.

bottom of page