top of page
xBlack-Dash.png.pagespeed.ic.BrrAxPwUyt.png

Cùng khám phá mẫu Dashboard của BIVC nhé!

Sale Performance

Chức năng

Dashboard được dùng để đo lường hiệu suất doanh thu của trang web thương mại điện tử ở mức độ tổng quan nhất

Key Performance Indicator được theo dõi

  • Tổng doanh thu

  • Số tiền trung bình trên một đơn hàng

  • Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu

  • Tỷ lệ mua lại

  • Tỷ lệ chuyển đổi

  • Tỷ lệ hàng vào giỏ nhưng không mua

Đăng ký tải về

 

Chúng tôi sẽ email cho bạn!

bottom of page