top of page

Quản trị doanh nghiệp dựa trên dữ liệu

Bằng việc sử dụng nền tảng BI toàn diện, bạn có thể tận dụng một nguồn thông tin chính xác duy nhất để thực hiện nhiều công việc hơn với chi phí ít hơn, khám phá sâu sắc những hiểu biết và biến chúng thành những tác động đáng kể.

Trao thêm sức mạnh cho mọi người

Sứ mệnh của chúng tôi là trao truyền cho mọi cá nhân và tổ chức thêm sức mạnh từ ứng dụng công nghệ để đạt được nhiều thứ tốt đẹp hơn 

Asian woman having an online meeting on laptop

Ứng dụng

Dynamics 365 Business Central

ERP for small and medium companies

Dynamics 365 Finance and Operation

ERP for Enterprise

Power BI

End to End Data Analytics Platform

Microsoft 365

Digital Workplace Solutions

Dịch vụ

Startup Development Team

Phát triển phần mềm

  • Thiết kế Web

  • Phát triển Ứng dụng Web

  • Phát triển Ứng dụng Mobile

Digital Payment

Tư vấn chuyển đổi số

  • Microsoft 365

  • Microsoft Power Platform

  • Dynamics 365

Help Center

Bảo trì và hỗ trợ

  • Hỗ trợ 24/24

  • Khắc phục sự cố hệ thống

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ

RC - Hor - Colour - (use on white BG).png
FTT VN.jpg
LBC.png
Huu Toan_edited.png

Tin tức

BIVC là thành viên của Microsoft for Startups

MS_Startups_Celebration_Badge_Light.png
bottom of page