top of page
xBlack-Dash.png.pagespeed.ic.BrrAxPwUyt.png

Kinh doanh thông minh với Power BI

Phân tích ở quy mô từ cá nhân đến doanh nghiệp

Giảm chi phí, độ phức tạp và rủi ro bảo mật của nhiều giải pháp với nền tảng phân tích dữ liệu toàn vẹn.

(Nguồn: Microsoft)

Sử dụng các công cụ thông minh để có kết quả mạnh mẽ

Tìm và chia sẻ những hiểu biết có ý nghĩa với hàng trăm biểu đồ trực quan hóa dữ liệu, khả năng tích hợp AI, tích hợp Excel chặt chẽ và các trình kết nối dữ liệu vô cùng đa dạng.

(Nguồn: Microsoft)

Giúp bảo vệ dữ liệu phân tích của bạn

Có khả năng phân loại độ nhạy và ngăn ngừa mất dữ liệu hàng đầu để giúp giữ an toàn cho dữ liệu của bạn và tuân thủ ngay cả khi nó được trích xuất.

(Nguồn: Microsoft)

bottom of page